Finanţa

Evaluarea controalelor interne

O evaluare a controlului intern implică o examinare a eficacității sistemului de controale interne al unei organizații. Angajându-se în această evaluare, un auditor poate determina amploarea altor teste care trebuie efectuate pentru a ajunge la o opinie cu privire la corectitudinea situațiilor financiare ale entității. Un sistem robust de controale interne reduce riscul activității frauduloase, ceea ce moderează necesitatea unor proceduri de audit suplimentare. Examinarea se concentrează pe probleme precum:

  • Separarea atribuțiilor

  • Control și echilibru

  • Protejarea înregistrărilor

  • Nivelul de pregătire și competența angajaților

  • Eficacitatea funcției de audit intern a entității

Pașii implicați în acest proces de evaluare includ următoarele:

  1. Determinați amploarea și tipurile de controale utilizate de client.

  2. Stabiliți pe care dintre aceste controale intenționează să se bazeze auditorul.

  3. Pe baza primilor doi pași, determinați ce proceduri de audit trebuie extinse sau reduse.

  4. Faceți recomandări clientului cu privire la modul de îmbunătățire a sistemului său de controale interne.

Ultimul dintre pașii anteriori este util pentru îmbunătățirea mediului de control pentru auditor în auditul din anul următor.