Finanţa

Valoarea maturitatii

Valoarea scadenței este suma datorată și de plătit titularului unei obligații financiare de la data scadenței obligației. Termenul se referă de obicei la soldul principal rămas pe un împrumut sau o obligațiune. În cazul unei garanții, valoarea scadenței este aceeași cu valoarea nominală.