Finanţa

Securitizare

Securitizarea este procedura utilizată pentru transformarea activelor nelichide în valori mobiliare. Un exemplu de securitizare este atunci când un grup de credite ipotecare este grupat într-un fond de active, care este utilizat ca garanție pentru emiterea de titluri garantate cu ipotecă. Aceste valori mobiliare sunt apoi vândute investitorilor. Aceeași abordare poate fi utilizată și pentru datoriile cardului de credit sau pentru creanțele comerciale generale. Intenția din spatele securitizării este de a crește cantitatea de lichiditate pe piață, reducând în același timp riscul pentru creditorii inițiali, care acum pot descărca acest risc investitorilor externi.

Fondul de active subiacent poate fi subdivizat în mai multe moduri, astfel încât o tranșă să aibă un randament mai ridicat, un profil de risc mai mare, în timp ce o altă tranșă are un randament mai mic, un profil de risc mai mic. Aceste subdiviziuni sunt utilizate pentru a crea titluri de valoare cu profiluri diferite, care vor atrage diferite grupuri de investitori.