Finanţa

Raportul fluxului de numerar operațional

Raportul fluxului de numerar operațional măsoară fondurile generate și utilizate de operațiunile de bază ale unei afaceri. Este utilizat pentru a evalua capacitatea unei companii de a-și plăti datoriile pe termen scurt. Calculul raportului fluxului de numerar operațional necesită mai întâi derivarea fluxului de numerar din operațiuni, care necesită următorul calcul:

+ Venituri din operațiuni

+ Cheltuieli fără numerar

- Venituri fără numerar

= Fluxul de numerar din operațiuni

Un exemplu de venituri fără numerar sunt veniturile amânate care sunt recunoscute în timp, cum ar fi o plată în avans pentru servicii care vor fi furnizate pe parcursul mai multor luni.

După obținerea fluxului de numerar din operațiuni, îl împărțim la venitul net total al entității. Calculul este:

Fluxul de numerar din operațiuni ÷ Venitul net = Raportul fluxului de numerar din exploatare

Fluxurile de numerar din activități auxiliare sunt excluse din acest calcul. Dacă fluxurile de trezorerie auxiliare ar fi incluse în fluxurile de trezorerie operaționale, aceasta ar presupune că entitatea se bazează pe activități non-core pentru a-și susține activitățile de bază. În mod ideal, raportul ar trebui să fie destul de apropiat de 1: 1. Un raport mult mai mic indică faptul că o afacere își obține o mare parte din fluxul de numerar din alte surse decât capacitățile sale de operare de bază.

Exemplu al raportului fluxului de numerar operațional

Blitz Communications a strâns recent 50 de milioane de dolari printr-o ofertă publică inițială și a parcat cu promptitudine toate banii din investiții. În trimestrul următor, venitul net al companiei a crescut de la 400.000 dolari la 900.000 dolari. O investigație ulterioară relevă următorul raport de fluxuri de numerar din operațiuni: