Finanţa

Cost expirat

Un cost expirat este un cost care a fost recunoscut ca o cheltuială. Acest lucru se întâmplă atunci când o entitate consumă pe deplin sau primește beneficii dintr-un cost (uneori rezultând generarea de venituri). Un cost expirat poate fi, de asemenea, interpretat ca pierderea totală a valorii unui activ. Un cost pentru care o parte este încă înregistrată ca activ și o parte a fost recunoscută ca o cheltuială poate fi considerat un cost parțial expirat.

De exemplu, o companie cheltuie 10.000 USD pentru a achiziționa cataloage de produse, pe care le înregistrează ca cheltuială preplătită în ianuarie. Distribuie cataloagele în timpul unei expoziții comerciale din martie, moment în care percepe costul de 10.000 USD pentru cheltuielile de marketing. Cei 10.000 de dolari devin un cost expirat în martie.

Ca un alt exemplu, o companie plătește 100 USD pentru rechizite de birou în iunie. Deși livrările nu pot fi utilizate timp de câteva luni, personalul contabil nu merită să recunoască un cost atât de mic pe parcursul mai multor perioade de raportare. În schimb, suma de 100 USD este taxată la cheltuială pe măsură ce este suportată, ceea ce înseamnă că este un cost expirat în iunie.