Finanţa

Activ greu

Un activ greu este un activ tangibil; ceva ce poate fi văzut și atins. Un activ greu a fost în mod istoric cel mai comun tip de activ pe termen lung, cum ar fi echipamentele de producție, clădirile și vehiculele. Activele neperformante includ, de asemenea, active financiare, cum ar fi numerarul și valorile mobiliare tranzacționabile. Costurile acestora sunt toate agregate în bilanțul unei organizații.

Imobilizările dificile pot constitui baza pentru evaluarea unei afaceri, dar acest lucru exclude valoarea imobilizărilor necorporale, cum ar fi proprietatea intelectuală și branding, care pot fi destul de valoroase.

Imobilizările dificile pot fi definite mai strict ca imobilizări corporale care au valoare intrinsecă, cum ar fi mărfurile, terenurile și imobilele comerciale.