Finanţa

Levier financiar

Definiția pârghiei financiare

Pârghia financiară este utilizarea datoriei pentru a cumpăra mai multe active. Pârghia este utilizată pentru a crește rentabilitatea capitalului propriu. Cu toate acestea, o cantitate excesivă de pârghie financiară crește riscul de eșec, deoarece devine mai dificilă rambursarea datoriilor.

Formula pârghiei financiare este măsurată ca raportul dintre datoria totală și activele totale. Pe măsură ce crește proporția datoriei față de active, crește și valoarea pârghiei financiare. Pârghia financiară este favorabilă atunci când utilizările la care se poate atribui datoria generează randamente mai mari decât cheltuielile cu dobânzile asociate datoriei. Multe companii folosesc efectul de levier financiar în loc să achiziționeze mai mult capital propriu, ceea ce ar putea reduce câștigurile pe acțiune ale acționarilor existenți.

Pârghia financiară are două avantaje principale:

  • Câștiguri sporite . Pârghia financiară poate permite unei entități să câștige o sumă disproporționată din activele sale.

  • Tratament fiscal favorabil . În multe jurisdicții fiscale, cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile din impozite, ceea ce reduce costul net pentru debitor.

Cu toate acestea, efectul de levier financiar prezintă, de asemenea, posibilitatea unor pierderi disproporționate, deoarece suma aferentă a cheltuielilor cu dobânzile poate copleși împrumutatul dacă nu obține rentabilități suficiente pentru a compensa cheltuielile cu dobânzile. Aceasta este o problemă specială atunci când ratele dobânzilor cresc sau randamentele din active scad.

Variațiile neobișnuit de mari ale profiturilor cauzate de o cantitate mare de pârghie cresc volatilitatea prețului acțiunilor unei companii. Aceasta poate fi o problemă atunci când se contabilizează opțiunile pe acțiuni emise angajaților, deoarece acțiunile foarte volatile sunt considerate a fi mai valoroase și astfel creează o cheltuială de compensare mai mare decât ar avea acțiuni mai puțin volatile.

Pârghia financiară este o abordare deosebit de riscantă într-o afacere ciclică sau în care există bariere scăzute la intrare, deoarece vânzările și profiturile sunt mai susceptibile de a fluctua considerabil de la an la an, crescând riscul de faliment în timp. În schimb, efectul de levier financiar poate fi o alternativă acceptabilă atunci când o companie este situată într-o industrie cu niveluri de venit constante, rezerve mari de numerar și bariere ridicate la intrare, deoarece condițiile de operare sunt suficient de stabile pentru a susține o cantitate mare de efect de levier cu un dezavantaj mic.

Există, de obicei, o limitare naturală a cuantumului pârghiei financiare, deoarece creditorii sunt mai puțin susceptibili să transmită fonduri suplimentare unui împrumutat care a împrumutat deja o cantitate mare de datorii.

Pe scurt, pârghia financiară poate câștiga randamente excesive pentru acționari, dar prezintă, de asemenea, riscul de faliment direct dacă fluxurile de numerar scad sub așteptări.

Exemplu de levier financiar

Compania Able folosește 1.000.000 de dolari din numerarul propriu pentru a cumpăra o fabrică, care generează profituri anuale de 150.000 de dolari. Compania nu folosește deloc efectul de levier financiar, deoarece nu a luat nicio datorie pentru cumpărarea fabricii.

Compania Baker folosește 100.000 USD din numerar propriu și un împrumut de 900.000 USD pentru a cumpăra o fabrică similară, care generează, de asemenea, un profit anual de 150.000 USD. Baker folosește efectul de levier financiar pentru a genera un profit de 150.000 USD pe o investiție în numerar de 100.000 USD, ceea ce reprezintă o rentabilitate de 150% a investiției sale.

Noua fabrică a Bakerului are un an prost și generează o pierdere de 300.000 de dolari, ceea ce reprezintă triplul sumei investiției inițiale.

Termeni similari

Levierul financiar este, de asemenea, cunoscut sub numele de levier, tranzacționare pe capitaluri proprii, levier de investiții și levier operațional.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found