Finanţa

Cheltuieli neoperative

O cheltuială neoperativă este o cheltuială suportată de o organizație care nu are legătură cu activitatea sa principală. Aceste cheltuieli sunt de obicei menționate în contul de profit și pierdere după rezultatele operațiunilor continue. Atunci când se analizează rezultatele unei afaceri, se pot scădea aceste cheltuieli din venituri, pentru a estima câștigurile potențiale maxime ale firmei. Exemple de cheltuieli neoperatorii sunt:

  • Cheltuieli cu dobânzile

  • Cheltuieli cu instrumentele derivate

  • Cheltuieli de soluționare a procesului

  • Pierderea din cedarea activelor

  • Taxe de inventar învechite

  • Cheltuieli de restructurare