Finanţa

Proprietate reală

Proprietatea imobiliară este terenul și alte active care sunt atașate permanent terenului. Aceste alte active trebuie plasate permanent pe sau sub teren. Exemple de bunuri imobile sunt:

 • Clădiri

 • Canalele

 • Culturi

 • Garduri

 • Teren

 • Amenajarea teritoriului

 • Mașini

 • Minerale

 • Iazuri

 • Șine de tren

 • Drumuri

Toate celelalte active sunt clasificate drept bunuri personale, care sunt compuse din bunuri mobile. De exemplu, mobilierul dintr-o casă este proprietate personală, în timp ce casa este proprietate reală.

Termeni similari

Proprietatea imobiliară este, de asemenea, cunoscută sub numele de imobiliar.