Finanţa

Definiția entității

O entitate este ceva care menține o existență separată și distinctă. În afaceri, o entitate este o structură organizațională care are propriile sale obiective, procese și înregistrări. Exemple de entități sunt:

  • O singură proprietate

  • Un parteneriat

  • O corporație

Toate aceste entități au nume care pot diferi de numele proprietarilor lor. Entitățile pot deține în mod independent active și pot lua obligații, deși unele structuri ale entității (cum ar fi proprietatea unică și unele forme de parteneriat) pot permite proprietarilor să fie răspunzători și pentru obligațiile entităților lor comerciale. O entitate poate fi, de asemenea, obligată să depună declarații fiscale și să plătească guvernelor veniturile obținute.

În contabilitate, tranzacțiile sunt înregistrate și situațiile financiare sunt produse pentru o anumită entitate. Nu se presupune că există vreo amestecare între afacerile investitorilor și afacerea condusă de o entitate pe care o dețin.