Finanţa

Înregistrări contabile

Înregistrările contabile sunt documentele sursă originale, înregistrările jurnalului și registrele care descriu tranzacțiile contabile ale unei companii. Înregistrările contabile susțin producerea de situații financiare. Acestea trebuie păstrate pentru mai mulți ani, astfel încât entitățile externe să le poată inspecta și să verifice dacă situațiile financiare derivate din acestea sunt corecte. Auditorii și autoritățile fiscale sunt entitățile cele mai susceptibile de a inspecta evidența contabilă.

Exemple de înregistrări contabile sunt registrul general, toate registrele filiale, facturi, extrase bancare, chitanțe de numerar și cecuri.