Finanţa

Auditabilitate

Auditabilitatea se referă la capacitatea unui auditor de a realiza o examinare cuprinzătoare a evidențelor financiare și a situațiilor financiare ale unui client. Un angajament de audit are un nivel mai ridicat de auditabilitate atunci când sunt prezente următoarele condiții:

  • Înregistrările financiare ale clientului sunt bine organizate și complete

  • Personalul clientului este transparent în relațiile sale cu auditorul

  • Clientul are un sistem bun de control intern