Finanţa

Sold neîncărcat

Un sold neîncărcat este acea porțiune din credit care nu a fost încă cheltuită sau etichetată pentru utilizare. Astfel, cantitatea de bani rămasă este disponibilă pentru utilizare. Conceptul este utilizat în contabilitatea guvernamentală.