Finanţa

Asigurare rezonabila

Asigurarea rezonabilă este un nivel ridicat de asigurare cu privire la denaturările semnificative, dar nu unul absolut. Asigurarea rezonabilă include înțelegerea că există o probabilitate la distanță ca denaturările semnificative să nu fie prevenite sau detectate în timp util. Pentru a obține o asigurare rezonabilă, auditorul trebuie să obțină suficiente dovezi de audit adecvate pentru a reduce riscul de audit la un nivel acceptabil scăzut. Aceasta înseamnă că există o anumită incertitudine care rezultă din utilizarea eșantionării, deoarece este posibil să se rateze o denaturare semnificativă.

Atunci când se efectuează un audit al situațiilor financiare, obiectivele la nivel înalt ale auditorului includ obținerea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare ale unui client sunt lipsite de denaturări semnificative, permițându-i astfel auditorului să își exprime opinia dacă situațiile financiare sunt prezentate corect, în toate privințele semnificative, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil (cum ar fi principiile contabile general acceptate).