Finanţa

Bilanț neclasificat

Un bilanț neclasificat nu oferă nicio subclasificare a activelor, pasivelor sau capitalurilor proprii. În schimb, acest format de raportare listează pur și simplu toate elementele rând normale găsite într-un bilanț în ordinea lor de lichiditate și apoi prezintă totaluri pentru toate activele, pasivele și capitalurile proprii. Această abordare nu include subtotale pentru oricare dintre următoarele clasificări:

  • Active circulante

  • Active pe termen lung

  • Datorii curente

  • Datorii pe termen lung

Un bilanț care include aceste subtotale se numește bilanț clasificat și este cea mai comună formă de prezentare. Această prezentare este necesară pentru a obține rate de lichiditate, cum ar fi raportul curent, care depind de prezentarea subtotalurilor activului curent și pasivului curent.

Un bilanț neclasificat poate fi adecvat atunci când există puține elemente rând de raportat, așa cum poate fi cazul pentru o companie de tip shell sau o întreprindere mică care are foarte puține active sau datorii. Poate fi utilizat și în scopuri de raportare internă, în cazul în care managerii au mai puțină nevoie de subtotale. Dacă se utilizează această abordare, activele sunt prezentate în ordinea lichidității, astfel încât numerarul să fie prezentat în primul rând și activele fixe să fie prezentate în cele din urmă. În mod similar, datoriile sunt prezentate în ordinea când sunt scadente, astfel încât conturile de plătit să fie listate pe primul loc și datoriile pe termen lung să fie listate pe ultimul.