Finanţa

Îmbunătățirea arendelor

O îmbunătățire locativă este o personalizare a proprietății închiriate. Exemple de îmbunătățiri arendate sunt covoarele noi, dulapurile, iluminatul și pereții. Un chiriaș poate dori să investească în îmbunătățiri arenduale pentru a ajusta caracteristicile spațiilor de birouri sau de producție la nevoile sale specifice. Proprietarul poate plăti pentru aceste îmbunătățiri pentru a îmbunătăți ratele de închiriere viitoare pentru proprietatea închiriată.

În contabilitate, o îmbunătățire locativă este considerată un activ al chiriașului dacă chiriașul a plătit pentru aceasta, investiția depășește limita de capitalizare a chiriașului, iar îmbunătățirile vor putea fi utilizate pentru mai mult de o perioadă de raportare. În caz afirmativ, chiriașul înregistrează investiția ca activ fix și o amortizează pe perioada inferioară a termenului rămas al contractului de leasing sau pe durata de viață utilă a îmbunătățirii.

La încetarea contractului de închiriere, toate îmbunătățirile contractului de închiriere devin proprietatea proprietarului.