Finanţa

Diferența dintre expeditor și destinatar

Procesul de expediere implică trimiterea de bunuri de la un expeditor la un destinatar. Destinatarul are sarcina de a vinde apoi bunurile către o terță parte independentă. Până la apariția vânzării finale, expeditorul continuă să păstreze dreptul de proprietate asupra bunurilor. De exemplu, un artist are un aranjament cu o galerie pentru a-și vinde tablourile. Artistul este expeditorul, iar galeria este destinatarul. Când galeria vinde un tablou, proprietatea se transferă de la artist către cumpărătorul tabloului. Cumpărătorul plătește galeria pentru pictură, galeria își extrage comisionul și apoi transmite artistului suma rămasă. Acest lucru duce la următoarele diferențe între cele două entități:

  • Documente de expediere . Expeditorul este expeditorul, iar destinatarul este destinatarul.

  • Proprietate . Expeditorul este proprietarul inițial al mărfurilor, în timp ce destinatarul poate fi pur și simplu un agent, nefiind proprietarul bunurilor. Aceasta înseamnă că expeditorul ține o evidență a inventarului expediat în cărțile sale până când bunurile sunt în cele din urmă vândute unei terțe părți.

  • Plata . Expeditorul își păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor până la primirea plății de la destinatar.