Finanţa

Diferența dintre acțiunile autorizate și cele restante

Acțiunile autorizate reprezintă numărul de acțiuni pe care o societate le este permisă legal să emită, în timp ce acțiunile restante au fost deja emise. Astfel, numărul acțiunilor restante este întotdeauna egal sau mai mic decât numărul acțiunilor autorizate. Numărul acțiunilor autorizate este stabilit inițial în actul constitutiv al unei companii. Acționarii pot crește numărul de acțiuni autorizate în orice moment la o adunare a acționarilor, atâta timp cât majoritatea acționarilor votează în favoarea schimbării. Numărul de acțiuni autorizate poate fi păstrat substanțial mai mare decât numărul de acțiuni restante, astfel încât organizația să aibă flexibilitatea de a vinde mai multe acțiuni în orice moment, în funcție de nevoile sale de finanțare.

Mai multe activități pot crește numărul acțiunilor restante. De exemplu, acțiunile pot fi emise printr-un plasament privat, o ofertă publică inițială, o ofertă secundară, ca plată de acțiuni sau când cineva exercită un mandat sau o opțiune. Numărul de acțiuni în circulație scade atunci când o companie cumpără acțiuni (care sunt apoi cunoscute sub numele de acțiuni de trezorerie).