Finanţa

Activ de drept de utilizare

Activul cu drept de utilizare este dreptul locatarului de a utiliza un activ pe durata de viață a unui contract de leasing. Activul este calculat ca suma inițială a pasivului de leasing, plus orice plăți de leasing efectuate către locator înainte de data de începere a leasingului, plus orice costuri inițiale directe suportate, minus orice stimulente de leasing primite.

Perioada de amortizare a activului cu drept de utilizare este de la data începerii contractului de leasing până la sfârșitul perioadei de închiriere sau la sfârșitul duratei de utilizare a activului. O excepție este atunci când este în mod rezonabil sigur că locatarul va exercita o opțiune de cumpărare a activului, caz în care perioada de amortizare este până la sfârșitul vieții utile a activului.

În cazul în care se determină că un activ cu drept de utilizare este depreciat, deprecierea este înregistrată imediat, reducând astfel valoarea contabilă a activului. Măsurarea sa ulterioară este calculată ca valoare contabilă imediat după tranzacția de depreciere, minus orice amortizare acumulată ulterioară.

La încetarea unui contract de leasing, activul privind dreptul de utilizare și pasivul aferent contractului de leasing sunt eliminate din registrele locatarului. Diferența dintre cele două sume este contabilizată ca profit sau pierdere în acel moment.