Finanţa

Centru de cost

Un centru de costuri este o unitate de afaceri care este responsabilă numai pentru costurile pe care le suportă. Managerul unui centru de costuri nu este responsabil pentru generarea de venituri sau utilizarea activelor. Performanța unui centru de costuri este de obicei evaluată prin compararea costurilor bugetate cu cele reale. Costurile suportate de un centru de costuri pot fi agregate într-un fond de costuri și alocate altor unități de afaceri, dacă centrul de costuri prestează servicii pentru celelalte unități de afaceri. Exemple de centre de cost sunt următoarele:

  • Departamentul de contabilitate

  • Departamentul de Resurse Umane

  • departamentul IT

  • Departamentul de intretinere

  • Cercetare & Dezvoltare

Un centru de costuri poate fi definit la un nivel mai mic decât un departament. Ar putea implica o anumită poziție de lucru, mașină sau linie de asamblare. Cu toate acestea, această viziune mai detaliată a centrelor de cost necesită o urmărire mai detaliată a informațiilor și, prin urmare, nu este utilizată în mod obișnuit.

Accentul de management într-un centru de costuri este de obicei menținerea cheltuielilor la un nivel minim, posibil prin utilizarea externalizării, automatizării sau plafonării nivelurilor de plată. Principala excepție este atunci când un centru de cost contribuie indirect la rentabilitate (cum ar fi cercetarea și dezvoltarea), caz în care va fi necesar un anumit nivel minim de cheltuieli pentru a sprijini vânzările.